Giełda Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie jest spółką akcyjną zarządzaną przez takie jednostki jak Walne Zgromadzenie, Rada Giełdy (Rada Nadzorcza) i Zarząd Giełdy. Jej działalność, mówić najbardziej ogólnie, opiera się na obracaniu instrumentami finansowymi. Kapitalizację GPW określono jako kształtującą się na poziomie 517 bilionów złotych. Najpopularniejszymi, bo najkorzystniejszymi notowaniami na tej giełdzie są: WIG, WIG20, WIG30, Mwig40.

Jeśli przyjrzeć się indeksowi WIG20, można od razu wywnioskować, że inwestowanie na polskiej giełdzie jest tylko dla zaawansowanych i gotowych na znaczne ryzyko i wysiłek. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych raczej nie sprzyja temu, by zastosować tu strategie zbliżone swoim charakterem do tych, które są wykorzystywane na innych rynkach. Inwestowanie na parkiecie warszawskim wymaga znacznej odporności na stres, gdyż spadki odnotowuje się tutaj już na samym początku tygodnia. Weekendy są więc, wbrew pozorom, dosyć nerwowym okresem dla inwestujących. W tygodniu zaś czeka ich dosyć pracochłonne nadrabianie wobec powstałych strat, a wraz z nastaniem piątku i tak obserwują spadki giełdowe. To trochę taka syzyfowa praca. Dobrze się zrelaksować w kuchnia polska restauracja warszawa.

GPW cały czas podkreśla swoje dążenie do stosowania przez inwestorów tak zwanych Dobrych Praktyk, stanowiących zbiór zasad pozwalających osiągnąć pewien ład korporacyjny oraz pozwalających na kształtowanie pomyślnych relacji z otoczeniem. Stosowanie się do tych zasad oraz dążenie do poprawnych relacji ze środowiskiem przyczynia w opinii GPW również do sukcesu samych inwestorów giełdy.

www.stnicholaseklutna.org