Wykresy spółek giełdowych zaliczane są do wykresów biznesowych, które stanowią graficzną prezentację danych liczbowych. Jest to swego rodzaju wizualizacja poglądowa, która pozwala na wyciągnięcie wniosków na podstawie „pierwszego rzutu oka”. Nie potrzeba tu więc żadnych szczegółowych analiz. Taki wykres giełdowy obrazuje zmieniające się wartości akcji lub indeksów giełdowych. Dzięki temu poglądowi inwestorzy zyskują wiedzę czy lepiej jest sprzedać, czy może kupić akcje danej firmy. Wartość akcji jest w pewnym sensie również odzwierciedleniem kondycji firmy.

Jak mówi sama nazwa, wykres giełdowy jest więc w głównej mierze wykorzystywany do obrazowania wahań cen akcji. Dodatkowo, użytkownik ma również możliwość posłużenia się wykresem giełdowym w celu monitorowania wielkości obrotów. Kluczową sprawą podczas tworzenia takiego wykresu jest metoda zorganizowania danych w arkuszu. Na przykład, chcąc stworzyć niezbyt skomplikowany wykres dotyczący cen minimalnych, maksymalnych oraz na zamknięcie sesji, dane muszą być umieszczane w kolumnach, które posiadają odpowiednie nagłówki- „maks.”, „min.” i „zamknięcie”. Nie można zapomnieć zachowaniu o tej kolejności.

Możemy wyróżnić dwie osie pionowe dla wykresu giełdowego, które odnoszą się do wartości, które dotyczą wielkości obrotów (oś lewa), a także cen akcji (oś prawa).

Wykres giełdowy tworzony jest zgodnie z określoną procedurą. Nie trzeba jednak powtarzać jej za każdym razem, kiedy chcemy utworzyć jakieś graficzne zestawienie danych. Wystarczy zapisać jeden wykres jako szablon, który będzie skutecznie ułatwiał oraz przyspieszał pracę. Ponadto, szablon zawiera formatowanie, a także kolory zastosowane podczas zapisywania.


Audyt finansowy Trójmiasto Firma raben polska zajmuje się logistyką