Split to określenie używane w stosunku do czynności wymiany akcji. Ważnym parametrem akcji jest jej nominalna wartość, dla której kodeks spółek handlowych ustanowił, że nie może być ona niższa niż kwota jednego złotego. Zwykle jest tak, że akcje posiadające wysokie ceny nominalne charakteryzują się niewielką płynnością. Wynika to z mniejszej liczby akcji. Te zaś spółki, dla których akcje posiadają wysoką wartość nominalną odznaczają się również wyższymi cenami giełdowymi , co może tym samym stanowić pewne ograniczenie dla mniejszych inwestorów. Przy takich sytuacjach wskazanym działaniem jest dokonanie operacji wymiany akcji, czyli właśnie splitu.

Spread to z kolei odległość pomiędzy zleceniem charakteryzującym się najwyższą ceną, a tym, które posiada najlepszą sprzedaż, będące jednocześnie zleceniem o najniższej cenie. W przypadku, gdy dany papier notuje się w punktach, spread stanowi różnicę występującą pomiędzy limitami zleceń. Jeśli zaś papiery są notowane za pomocą waluty ( na przykład złotówki), spread jest niczym innym jak ilorazem różnicy ceny odnoszącej się do zlecenia sprzedaży oraz tej stanowiącej cenę zlecenie kupna do ceny zlecenia kupna.

Czasami zdarza się jednak tak, że istnieje konieczność nabycia dużej ilości akcji, czyli ich pakietu. Dużą ilość akcji można kupić osobno, podczas kilku albo nawet zaledwie jednej sesji. Niezbędne jest jednak w takiej sytuacji złożenie kilkudziesięciu, a bywa, że nawet i kilkuset zleceń. Wymaga to jednak czasu, a także przyczynia się do zwiększenia kursu akcji. w takim przypadku, bardzo dobrze sprawdzają się pakiety, a dokładnie transakcje pakietowe.

https://solveoadvisory.pl/doradca-podatkowy-gdansk/ Poprzez doradztwo podatkowe Poznań można maksymalizować zysk spółki.