Chcąc zostać inwestorem giełdowym należy w pierwszym kroku dokładnie zapoznać się z podstawowymi pojęciami, szczególnie tymi, które nawiązują do zagadnienia instrumentów finansowych. Okazuje się, że na rynku istnieje cała ich gama, jednak instrumentem giełdowym cieszącym się największą popularnością są akcje.

Posiadanie instrumentu finansowego, jakim są akcje, uprawnia do udziału w kapitale spółkowym, a także do pobierania tak zwanej dywidendy. Jeżeli inwestujemy w akcje spółek zaliczanych do tych mniejszych, wówczas można tego dokonać na rynku NewConnect. W przypadku zaś dużych spółek, utworzono wyższe wymogi związane z dopuszczeniem do notowań. W ich akcje można inwestować na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Inne, powiązane instrumenty do PDA, czyli prawa do akcji. Umożliwiają one dokonywanie transakcji o charakterze kupno-sprzedaż za pomocą walorów spółki, która jeszcze nie miała swojego debiutu na giełdzie, ale sprzedała za to swoje akcje na publicznym rynku.

Pośród wielu instrumentów finansowych warto wyróżnić także obligacje, prawa poboru, produkty strukturyzowane, certyfikaty inwestycyjne, czy EFT-y. Obligacje są zaliczane do papierów wartościowych emitowanych seriami na określony czas. Zaliczamy je do tak zwanych dłużnych papierów wartościowych. Z kolei prawa poboru, występujące na rynku kapitałowym, umożliwiają akcjonariuszom określone prawa do kapitału akcyjnego spółki, w którą zainwestowali. Innym papierem wartościowym są certyfikaty inwestycyjne, których emisji dokonuje się z funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

doradztwo podatkowe doradca podatkowy optymalizacja podatkowa psychika.alergeny.com.pl