Z inwestowaniem jest trochę tak jak z życiem – w jednym i w drugim dobrze jest działać według pewnych i sprawdzonych reguł. Jedną z zasad przemyślanego inwestowania jest na przykład podejmowanie się działań finansowych, które są odpowiedzialne ze społecznego punktu widzenia. Mentor online również może wspomóc proces doboru właściwych inwestycji. Raporty powstałe na podstawie europejskich badań rynku podają, iż Polska w roku 2012 zainwestowała w strategię odpowiedzialnego biznesu ponad 5 miliardów złotych. Mogłoby się wydawać, że to duża suma, jednak okazuje się, że w porównaniu z innymi krajami wypadamy dosyć blado.

Rynek odpowiedzialnych inwestycji, czyli w skrócie SRI (od angielskich słów Socially Responsible Investing) jest sposobem inwestowania, w którym głównym celem jest nie tylko dążenie do maksymalizacji zysku, ale także uwzględnianie przy tym aspektów związanych z takim prowadzeniem biznesu, które jest uważane za etyczne oraz odpowiedzialne. Inwestorzy trzymający się zasad SRI respektują więc również takie kwestie jak ochrona praw konsumenta, przemyślane zarządzanie ludźmi, czy działanie na rzecz ochrony środowiska. Giełda Papierów Wartościowych prowadzi specjalny ranking, który zawiera te firmy, które prowadzą odpowiedzialny społecznie biznes. Firma zyskuje takie miano na podstawie obliczenia specjalnego współczynnika zwanego RESPECT Index. Wśród znanych firm, które figurują w RESPECT Index możemy wyróżnić: PKN Orlen, PGNiG, czy KGHM. Spółki, zanim zostaną włączone do tego indeksu, muszą najpierw przejść kilkustopniowe badanie, które jest wykonywane w celu oceny ich dojrzałości do tego, by stać się organizacją w pełni odpowiedzialną społecznie.

nps badania badania nps specjalnie badania www.cdroller.pl