Pochodzący z języka angielskiego termin free float oznacza wskaźnik określający tak zwany procent akcji będących w „wolnym obrocie”. Innymi słowy, miernik ten stanowi stosunek ilości akcji, które są w posiadaniu niezbyt wpływowych akcjonariuszy do całkowitej liczby akcji. Akcjonariusz, który nie dysponuje znaczącymi wpływami na giełdzie, to taka jednostka, która posiada maksymalnie 5% całkowitej liczby akcji dostępnych na rynku. Cechą charakterystyczną tego wskaźnika jest to, że oscyluje on w obrębie zjawiska nieustannej zmiany. Ostatnimi czasy, można jednak zaobserwować, że jego udział konsekwentnie zmniejsza się w skali całej giełdy.

Co może być przyczyną takiej sytuacji? Powodów może być kilka. Pierwszy z nich może wynikać z faktu posiadania przez danego inwestora znacznej ilości akcji, co wynika z tego, iż najpewniej myśli on o przejęciu maksymalnej kontroli nad konkretną spółką. Inny motyw dotyczy zjawiska tak zwanej akumulacji spółkowych akcji, które stanowią z kolei dosyć atrakcyjną inwestycję, szczególnie dla inwestorów instytucjonalnych, emerytalnych. To trochę paradoks, ale okazuje się, że fundusze inwestycyjne, a także emerytalne, pomijając ich pozytywne odziaływanie, stanowią też znaczące zagrożenie dla giełdy. Wszystko dlatego, iż prowokują one wskaźnik free float do spadków poziomu.

Wskaźnik free float jest bardzo mocno powiązany ze zjawiskiem płynności. Mianowicie, im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest też płynność konkretnego papieru wartościowego. Płynny papier, to z kolei taki, który jeśli zostanie sprzedany w dużym pakiecie akcji, to jest to możliwe do wykonania w stosunkowo krótkim czasie i nie musi przyczyniać się do spadków cenowych.


https://finansujemy.to/ Poprzez doradztwo podatkowe Poznań można maksymalizować zysk spółki.