Giełda dokonuje swego rodzaju podziału sektorowego spółek. Można więc wyróżnić aż dwadzieścia cztery sektory zawierające się w obrębie naszej gospodarki narodowej. I tak, zgodnie z kolejnością są to sektory, takie jak: wszelkiego rodzaju banki, cała branża budwonicza, deweloperzy, przemysł energetyczny, wszelkie instytucje finansowe, handel detaliczny, a także handel hurtowy. Kolejne sektory to: restauracje i hotele, cała branża informatyczna, tak zwane usługi „inne”, media, konglomeraty. Dalej, różne gałęzie przemysłu, takie jak: chemiczny, elektromaszynowy, drzewny, lekki, metalowy, paliwowy, związany z materiałami budowlanymi, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz inne usługi.

Przedstawiony podział zapewnia możliwość obliczenia poszczególnych składników sektorowych dla różnych branż obecnych na giełdzie. Pozwala on także monitorować koniunkturę, która ma miejsce w różnych sektorach gospodarczych. Aby przeprowadzić dokładną oraz wiarygodną analizę sektorową należy posłużyć się wskaźnikiem hossy w danym sektorze. Sposób ten został stworzony i opracowany przez Chartcrafta. Pod uwagę brane są jedynie te spółki, których akcje odnotowuje się w ciągłym systemie. Dodatkowo, zmiany dla wskaźnika sektorowego będą interpretowane w ten sam sposób, jak te mające miejsce dla wyrażanego w procentach wskaźnika hossy na giełdzie warszawskiej.

W kolejnym etapie, należy obserwować punktowo-symboliczne wykresy, które wchodzą w skład danego sektora, po czym podliczyć te, dla których wykres wygenerował swoisty sygnał zakupowy. Dalej, wymagane jest podzielenie ich przez całkowitą liczbę spółek i w ten sposób otrzymuje się wartość wskaźnika hossy wyrażonego w procentach. Czym są zasuwy klinowe. Jeśli skonsolidowałeś kredyt bądź pożyczkę, to dowiedz się jak dostać zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu.

https://solveoadvisory.pl/audyt-finansowy-gdansk/ www.wolniartysci.pl